SYNERGY GEZONDHEIDSZORG

Gezondheid is een groot goed. Artsen en verpleegkundigen werken samen met hun patiënten aan herstel van deze gezondheid.
Voorspellende Realtime Data

Ziekenhuis

In het ziekenhuis kan de kwaliteit van zorg op verschillende manieren worden ondersteund. In de spreekkamer om het proces van samen beslissen te ondersteunen, om de communicatie en samenwerking tussen disciplines te verbeteren en door parameters in operatiekamer en laboratoria Realtime te monitoren.

De zorg voor de patiënt 

Als u gebruik maakt van de voorspellende waarde van data. Dan kan u met behulp van door u bepaalde parameters bepalen welke interventie het beste past bij de type aandoening (met bijhorende kenmerken) en bij welke patiënt. Uiteraard zal u in het proces van samen beslissen de voor- en nadelen hiervan bespreken, zodat u samen met uw patiënt tot een weloverwogen keuze komt.

Communicatie en samenwerking tussen disciplines

Door veel multi- en co-morbiditeit is het noodzaak goed samen te werken. Toch is het af en toe moeilijk om dezelfde taal te spreken. Laat Synergy Data u helpen om vast te stellen welke informatie nodig is en op welke manier dit gedeeld kan worden (eenheid van taal). Tekst-mining kan dit proces helpen optimaliseren.


  • Zet data in voor het optimaliseren van het herstelproces van uw patiënt.

Gezondheidzorg

Realtime monitoren belangrijke parameters

Tijdens operaties en in laboratoria zijn bepaalde parameters zeer relevant. Synergy data is in staat om een groot scala aan parameters realtime te meten en te analyseren. Dit houdt concreet in dat er acuut bijgestuurd kan worden als parameters kritische waarden bereiken. Samen met u stellen we de parameters vast en richten het systeem zo in, dan u tijdig gewaarschuwd wordt.

Wetenschappelijk onderzoek

Synergy Data Solutions kan dashboards voor u inrichten, zodat de data die u gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ook tussentijds zichtbaar wordt. Dit stimuleert collega’s om samen met u de data voor het onderzoek te verzamelen en geeft de mogelijkheid tussentijds te presenteren en hypotheses te toetsen.

Laat uw data voor u werken

Er gaat zoveel data rond in de gezondheidszorg. Laat ons helpen deze te structureren en in te zetten om uw doelen te bereiken. Samen werken aan goede kwaliteit van zorg. Daar staan we voor.


CONTACT

DOWNLOAD ONZE BROCHURE
Kom met ons in contact

Volg ons op LinkedIn