SYNERGY GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG (GGZ)

Samenwerken aan gezondheid en herstel. Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, uw diensten én het ondersteunen van het herstelproces van uw cliënten.
GGZ en Voorspellende Realtime Data Analyses

Data Gedreven

Door het inzetten van ons Voorspellende Realtime Data Analyse platform kunnen antwoorden gevonden worden op de vraag ‘wat voor wie werkt’. Een lerende GGZ draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Data en de GGZ

Binnen de gezondheidszorg wordt veel geregistreerd. Iedereen wilt het beste voor zijn of haar cliënt en dat is precies waar Synergy data samen met u op wilt inzetten:

  • Uw data stroomlijnen en een gedegen infrastructuur opzetten:
    Welke informatie is voor welk doel relevant en hoe komt deze op de juiste plek?
  • Uw data vóór u te laten werken:
    Welke keuzes kunnen worden gemaakt, welke voorspellingen doen de data? Hoe ondersteunen data het zorgproces?

Dit kan in het kader van het optimaliseren van het behandelproces, maar ook voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
GGZ en Integrale Samenwerking

De druk op de zorg is hoog. De komende jaren verwacht men grote capaciteitsproblemen. Een betere inter- en multidisciplinaire samenwerking kan deze druk iets verlichten. De communicatie verbeteren en de informatiestromen tussen én binnen de sectoren verbeteren is waar we samen met u op in zetten

  • Eenheid van taal: Verschillende disciplines spreken verschillende talen en kijken vanuit een eigen perspectief. Hoe kunnen we deze beter integreren?
  • Minimale informatie set: Welke informatie is bijvoorbeeld nodig voor verwijzing, afsluiting behandeling, inschakelen van sociale wijkteam etc.?

Met behulp van tekst-mining kan de huidige informatie gestructureerd worden, waardoor inzichten ontstaan op basis waarvan er integrale samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt.

Privacy

Synergy Data neemt bij al haar activiteiten de privacy van de cliënt serieus. Wanneer we werken met persoonsgegevens worden alle zorgvuldigheidseisen van de AVG in acht genomen.CONTACT

DOWNLOAD ONZE BROCHURE
Kom met ons in contact

Volg ons op LinkedIn